Kinh Tế

Nhiều dự án tăng vốn và đăng ký đầu tư mới

Thứ Ba, 28/09/2021

9 tháng năm 2021, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh dự kiến cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 34 dự án.

Một góc KCN Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên

Cụ thể, đối với dự án đầu tư trực tiếp trong nước (DDI), cấp mới cho 10 dự án và điều chỉnh tăng vốn cho 2 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký hơn 5.015 tỷ đồng (cấp mới 4.848 tỷ đồng; tăng vốn 166 tỷ đồng), đạt 699% về vốn đầu tư đăng ký so với cùng kỳ năm 2020 và đạt 108% về vốn đầu tư đăng ký so với kế hoạch đề ra.

Dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI): cấp mới cho 24 dự án và điều chỉnh tăng vốn cho 19 lượt dự án, với tổng vốn đầu tư đăng ký đạt trên 928 triệu USD (cấp mới 840 triệu USD; tăng vốn 88 triệu USD), đạt 405% về vốn đầu tư đăng ký so với cùng kỳ năm 2020 và đạt 99% về vốn đầu tư đăng ký so với kế hoạch đề ra.

Tính đến 15/9/2021, số dự án được cấp giấy chứng nhận đầu tư trong các KCN còn hiệu lực đạt 404 dự án, gồm 75 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đầu tư đăng ký trên 19.428 tỷ đồng và 329 dự án FDI với tổng vốn đầu tư hơn 5,3 tỷ USD.

Tin, ảnh: Khánh LinhTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: