Kinh Tế

Phấn đấu hoàn thành, đóng điện dự án Đường dây và TBA 110kV Tam Đảo vào cuối năm 2021

Thứ Hai, 27/09/2021

Ban Quản lý dự án lưới điện miền Bắc, Ban Quản lý phát triển điện lực (Tổng Công ty Điện lực miền Bắc), Công ty Điện lực Vĩnh Phúc và các đơn vị liên quan đang dồn lực phấn đấu hoàn thành, đóng điện dự án Đường dây và TBA 110kV Tam Đảo vào cuối năm 2021.

Công ty Điện lực Vĩnh Phúc thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng lưới điện, đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định

Nâng cao năng lực cung ứng, truyền tải điện cho khách hàng, đặc biệt là hoàn thiện cơ sở hạ tầng lưới điện, đảm bảo phục vụ sản xuất công nghiệp, thu hút dòng vốn đầu tư vào Vĩnh Phúc, cuối năm 2019, Tổng Công ty Điện lực miền Bắc đã đầu tư, khởi công dự án Đường dây và TBA 110kV Tam Đảo.

Dự án có quy mô xây dựng mới 14,176 km đường dây 110kV (61 vị trí cột, 37 vị trí thuộc huyện Bình Xuyên và 24 vị trí thuộc huyện Tam Đảo) và TBA 110kV gồm 2MBAx40MVA-115/38,5/23kV (giai đoạn 1 lắp trước MBA T1 công suất 40MVA-115/38,5/23kV), với 4 xuất tuyến 35kV và 5 xuất tuyến 22kV, với tổng mức đầu tư 175 tỷ đồng.

Dự án do Ban Quản lý dự án lưới điện miền Bắc, Ban Quản lý phát triển điện lực là đơn vị quản lý cho Tổng Công ty Điện lực miền Bắc. Dự kiến, sẽ hoàn thành và đóng điện vào cuối 2020, song, quá trình thi công dự án đã gặp không ít khó khăn, nhất là trong công tác giải phóng mặt bằng.

Cụ thể, một số đoạn đường dây, hướng tuyến, vị trí cột chạy qua KCN, khu dân cư thuộc huyện Bình Xuyên và huyện Tam Đảo, nhưng công tác bồi thường còn nhiều vướng mắc do chưa thống nhất được về giá bồi thường.

Cùng với đó, dịch Covid-19 đã làm cho công tác thi công gặp nhiều khó khăn về nhân lực, vật tư thiết bị dẫn đến dự án chưa thể hoàn thành, đóng điện theo đúng tiến độ đề ra.

Đẩy nhanh tiến độ dự án Đường dây và TBA 110kV Tam Đảo, thời gian qua, Công ty Điện lực Vĩnh Phúc đã cùng Ban Quản lý dự án lưới điện miền Bắc, Ban Quản lý phát triển điện lực, các tổ công tác đặc thù triển khai thực hiện tốt công truyền thông, giải phóng mặt bằng, giám sát chất lượng, đẩy nhanh tiến thi công xây dựng, lắp đặt TBA…

Đại diện Công ty Điện lực Vĩnh Phúc (đơn vị trực tiếp thụ hưởng dự án) cho biết: "Đến thời điểm này những khó khăn, vướng mắc của dự án Đường dây và TBA 110kV Tam Đảo cơ bản đã được giải quyết; hạng mục xây dựng trạm 110kV Tam Đảo đã thi công lắp đặt thiết bị nhất thứ và nhị thứ trong trạm. Hiện tại chuẩn bị cho công tác cấu hình hệ thống SCADA và thiết bị bảo vệ tại trạm 110kV. Phấn đấu hoàn thành, đóng điện dự án Đường dây và TBA 110kV Tam Đảo trong tháng 11/2021".

Dự án Đường dây và TBA110kV Tam Đảo khi đi vào vận hành có vai trò hết sức quan trọng trong việc cấp điện của Điện lực Vĩnh Phúc nhằm giảm tải cho các trạm 110kV Thiện Kế, Vĩnh Yên, Lập Thạch, đặc biệt, phục vụ phát triển kinh tế du lịch của huyện Tam Đảo giai đoạn 2021-2025.

PC Vĩnh PhúcTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: