Kinh Tế

Để Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả vào cuộc sống

Thứ Hai, 27/09/2021

Để Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả vào cuộc sống, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương đẩy mạnh tuyên truyền bằng nhiều hình thức như: Treo băng rôn, khẩu hiệu, phát tờ rơi, tổ chức các chương trình hưởng ứng thiết thực... Qua đó, góp phần nâng cao ý thức của các tổ chức, doanh nghiệp (DN) và người dân về sử dụng năng lượng ngày càng bền vững.

Công ty cổ phần xây dựng và nội thất Nam Hà, thị trấn Hợp Châu (Tam Đảo) luôn chú trọng thực hiện tiết kiệm điện nhằm hạ giá thành sản phẩm, tăng sức cạnh tranh của hàng hóa trên thị trường. Ảnh: Dương Hà

Những năm qua, Sở Công thương thường xuyên phối hợp với các ngành, đơn vị, địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, các văn bản quy phạm pháp luật dưới Luật về sử dụng năng lượng an toàn tiết kiệm và hiệu quả đến các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh.

Đồng thời, tiến hành phát cẩm nang về kỹ năng sử dụng tiết kiệm năng lượng trong hộ gia đình; sổ tay hướng dẫn tuyên truyền sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả và an toàn trong cộng đồng; khuyến khích người dân, DN sử dụng trang thiết bị hiệu suất cao, tiết kiệm năng lượng, từng bước loại bỏ các trang thiết bị hiệu suất thấp.

Xây dựng mô hình thí điểm sử dụng năng lượng mặt trời nhằm tuyên truyền rộng rãi hiệu quả của việc sử dụng năng lượng tái tạo; hỗ trợ DN không phải là cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm thực hiện kiểm toán năng lượng và đầu tư nâng cấp, cải tiến kỹ thuật - công nghệ tiên tiến để tiết kiệm điện, nhằm hạ thấp suất tiêu hao năng lượng trên một đơn vị sản phẩm….

Sau chặng đường 10 năm (2011 - 2021) nỗ lực triển khai Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh, nhận thức của cộng đồng về sử dụng tiết kiệm năng lượng ngày càng nâng cao. Toàn tỉnh tiết kiệm được khoảng 82.000 kWh điện; giảm khí phát thải môi trường; nhiều mô hình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả được nhân rộng; xăng sinh học được sử dụng rộng rãi.

Là DN chuyên sản xuất nội thất với doanh thu gần 20 tỷ đồng/năm, Công ty Cổ phần Xây dựng và nội thất Nam Hà, thị trấn Hợp Châu (Tam Đảo) luôn chú trọng thực hiện tiết kiệm điện nói riêng, tiết kiệm năng lượng nói chung.

Ông Lê Mạnh Hà, Giám đốc công ty cho biết: “Tiết kiệm năng lượng nói chung, tiết kiệm điện nói riêng là vấn đề gắn liền với lợi ích của DN. Nhất là điều kiện giá nhiên liệu đầu vào cho sản xuất ngày càng tăng cao, đầu ra của sản phẩm vì thế mang tính cạnh tranh rất lớn.

Xác định được tầm quan trọng của tiết kiệm năng lượng, công ty luôn chủ động áp dụng máy móc công nghệ hiện đại vào sản xuất; thường xuyên tuyên truyền đến toàn bộ công nhân, người lao động thực hành tiết kiệm điện. Từ đó, tiết kiệm chi phí sản xuất, hạ giá thành sản phẩm, tăng sức cạnh tranh của hàng hóa trên thị trường”.

Tuy nhiên, KT – XH ngày càng phát triển, cũng là lúc nhu cầu tiêu thụ năng lượng ngày càng tăng. Trong giai đoạn 2016 - 2020, tốc độ tăng trưởng điện thương phẩm bình quân trên địa bàn đạt 19%/năm.

Trong đó, điện công nghiệp và xây dựng tăng 25%/năm, điện phục vụ quản lý và tiêu dùng dân cư tăng 10%/năm. Do đó, việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong những năm tiếp theo là một trong những việc làm hết sức cần thiết, cần sự chung tay của các cơ quan, đơn vị, DN và hộ gia đình.

UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2020 - 2030. Trong đó, phấn đấu đạt mức tiết kiệm năng lượng 5 - 7% mức tiêu thụ năng lượng so với dự báo nhu cầu năng lượng trên toàn tỉnh giai đoạn 2020-2025.

50% trường học có hoạt động tuyên truyền về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; đảm bảo 100% DN vận tải trọng điểm có chương trình phổ biến kỹ năng điều khiển phương tiện/giải pháp kỹ thuật trong khai thác, sử dụng phương tiện giao thông cơ giới theo hướng tiết kiệm năng lượng.

100% cơ sở tiêu thụ năng lượng trọng điểm thực hiện kiểm toán năng lượng và áp dụng hệ thống quản lý năng lượng theo quy định; đạt 70% KCN và 50% CCN được tiếp cận, áp dụng các giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

Các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước, tuyên truyền, phổ biến thông tin, giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức cộng đồng, thúc đẩy sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả và bảo vệ môi trường bền vững.

Thực hiện các biện pháp khuyến khích sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong DN, nhất là DN hoạt động trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp, nông nghiệp và hộ gia đình; sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong các tòa nhà, dịch vụ du lịch và chiếu sáng công cộng.

Đồng thời, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước; nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, chuyển giao các giải pháp công nghệ mới về tiết kiệm năng lượng; đẩy mạnh ứng dụng, phát triển các nguồn năng lượng tái tạo.

Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, áp dụng sản phẩm thiết kiệm năng lượng hiệu suất cao cho người lao động trong các KCN, CCN; thực hiện kiểm toán năng lượng, đặc biệt là sử dụng năng lượng mặt trời trong chiếu sáng công cộng….

Bảo AnhTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: