Kinh Tế

Dư nợ ngân hàng tăng hơn 10%

Thứ Tư, 22/09/2021

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 28 Chi nhánh Ngân hàng cấp I và 1 tổ chức tài chính vi mô, 9 Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 89 phòng giao dịch trực thuộc các tổ chức tín dụng, 10 phòng giao dịch Bưu điện Liên Việt, 31 Quỹ tín dụng Nhân dân và 136 điểm giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội.

Được sự hỗ trợ vốn vay ưu đãi từ các tổ chức tín dụng, Công ty TNHH MTV YUN Việt Nam (Vĩnh Tường) vượt qua khó khăn do dịch Covid-19, duy trì tốt hoạt động SXKD. Ảnh: Chu Kiều

Đến hết tháng 9/2021, hệ thống các ngân hàng, tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh đã giải ngân, cho vay đối với 3.120 doanh nghiệp (DN) với dư nợ đạt 46.500 tỷ đồng, tăng 10,43% so với cuối năm 2020, chiếm tỷ lệ 47,95% tổng dư nợ.

Trong đó: DNNN vay 1.370 tỷ đồng, tăng 21,24%; DN tư nhân, công ty cổ phần, công ty TNHH vay 41.530 tỷ đồng, tăng 11,68%; DN FDI vay 3.600 tỷ đồng.

Riêng đối với DNNVV, có 2.750 DN được vay vốn với dư nợ đạt 20.700 tỷ đồng, tăng 7,41% so với cuối năm 2020, chiếm 21,23% dư nợ cho vay toàn địa bàn, chiếm tỷ lệ 44,52% dư nợ cho vay DN.

Thời gian tới, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh tiếp tục chỉ đạo các tổ chức tín dụng thực hiện các giải pháp mở rộng tín dụng, đi đôi với kiểm soát chất lượng tín dụng.

Chủ động rà soát, đơn giản hóa quy trình, thủ tục nội bộ, tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng, nhất là khách hàng DNNVV tiếp cận nguồn vốn tín dụng nhưng vẫn đảm bảo an toàn vốn vay và phù hợp với quy định của pháp luật…

Bảo Anh

TAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: