Kinh Tế

Bình Xuyên nỗ lực giải ngân vốn đầu tư công

Thứ Ba, 21/09/2021

Trong bối cảnh khó chồng khó do ảnh hưởng của dịch Covid – 19, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của huyện Bình Xuyên hiện đạt rất thấp so với kế hoạch. Để hoàn thành nhiệm vụ được giao, hiện nay huyện Bình Xuyên đang nỗ lực đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2021 và công tác chuẩn bị đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; coi đây là nhiệm vụ cấp bách để hoàn thiện kết cấu hạ tầng, thúc đẩy phát triển KT – XH của địa phương.

Dự án mở rộng, nâng cấp đường trục chính xã Thiện Kế , góp phần thúc đẩy giao thương, phát triển KT - XH.Ảnh: Chu Kiều

Theo báo cáo của UBND huyện Bình Xuyên, tính đến ngày 10/9/2021, từ nguồn vốn ngân sách của tỉnh, địa phương mới chỉ giải ngân được gần 4/16,24 tỷ đồng, đạt 24,4% kế hoạch giao. Ước lũy kế thanh toán vốn đến hết năm 2021 giải ngân đạt trên 90% kế hoạch giao sau khi đã đề nghị điều chỉnh giảm 3,39 tỷ đồng.

UBND huyện đã có biên bản làm việc với Sở KH& ĐT về việc đề nghị thu hồi kế hoạch vốn kéo dài là hơn 3,39 tỷ đồng của dự án đường từ khu tái định cư dịch vụ thị trấn Bá Hiến đến ĐT 302B do vướng mắc công tác bồi thường GPMB.

Công tác giải ngân vốn đầu tư công do huyện phân bổ đạt gần 191 tỷ đồng/341,4 tỷ đồng, đạt gần 56% kế hoạch giao; giải ngân vốn đầu tư công do xã phân bổ đạt gần 125 tỷ đồng/165,3 tỷ đồng, đạt 75,5% kế hoạch giao.

Bà Trần Thị Thanh Tâm, Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Bình Xuyên cho biết: Dịch Covid – 19 kéo dài đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc giải ngân vốn đầu tư công của huyện.

Ngoài ra, còn nhiều yếu tố khách quan cũng làm ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân như: Năm 2021 là năm đầu thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021- 2025 và thực hiện công tác lập quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021- 2030, do đó một số dự án còn vướng thủ tục thu hồi đất, bồi thường GPMB vì phải chờ quy hoạch được duyệt.

Một số địa phương thực hiện giãn cách xã hội nên nhiều cán bộ, công nhân, người lao động bị hạn chế đi lại, ảnh hưởng đến tiến độ thi công một số công trình, dự án.

Bên cạnh đó là kế hoạch vốn kéo dài từ năm 2020 sang năm 2021 tập trung từ nguồn vốn của tỉnh hỗ trợ và bố trí cho các dự án lớn phải thực hiện 2 bước; có số dư tạm ứng lớn, do đó khối lượng thực hiện 4 tháng đầu năm chỉ đảm bảo thu hồi tạm ứng.

Các dự án nêu trên gồm: Đường kết nối từ ĐT.305B đi ĐH 32 theo quy hoạch phân khu C1 và công viên cây xanh; đường kết nối ĐT.310B với ĐT.302B (đoạn còn lại cuối tuyến) thuộc thị trấn Bá Hiến; cải tạo, nâng cấp ngầm tràn 338, xã Trung Mỹ.

Ngoài ra, kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 chủ yếu bố trí cho dự án mới, các dự án phải thực hiện quy trình phê duyệt và lựa chọn nhà thầu, do đó tỷ lệ giải ngân chưa cao. Đối với các dự án hạ tầng giao thông, hiện đang mùa mưa nên không thể thi công được cũng làm ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân.

Để từng bước tháo gỡ khó khăn, phấn đấu hoàn thành tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2021, UBND huyện Bình Xuyên đã quyết liệt, tập trung chỉ đạo các đơn vị chức năng khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thủ tục trình cấp có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021- 2030, điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất năm 2021, làm cơ sở triển khai các bước tiếp theo.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân đồng thuận trong công tác bồi thường GPMB; tập trung đẩy nhanh tiến độ GPMB để thực hiện các công trình, dự án. Bổ sung, lập kế hoạch giải ngân chi tiết cho từng dự án, nhất là các dự án trọng điểm, dự án có vốn lớn.

Đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công, nghiệm thu, thanh toán ngay khi có khối lượng. Chủ động rà soát, đề xuất thu hồi, điều chỉnh kế hoạch vốn giữa các dự án chậm giải ngân sang các dự án có khả năng giải ngân.

Khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, lập báo cáo quyết toán các dự án hoàn thành theo quy định, làm cơ sở giải ngân kế hoạch vốn được giao, nhất là dự án đường Tôn Đức Thắng kéo dài từ cầu Quảng Khai đến đường Nguyễn Tất Thành kéo dài.

Theo ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch UBND huyện Bình Xuyên: Để hoàn thành được 90% kế hoạch trở lên, UBND huyện đang nỗ lực đề ra các giải pháp đồng bộ. Trong đó, tập trung chỉ đạo các xã, thị trấn gấp rút thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh và UBND huyện đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện và giải ngân vốn kế hoạch đầu tư công năm 2021.

Gắn trách nhiệm của các đồng chí Bí thư Đảng ủy, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; Giám đốc Ban quản lý dự án và Trưởng các Ban quản lý dự án kiêm nhiệm, kiên quyết xử lý nếu chậm trễ triển khai các nhiệm vụ được giao.

Các địa phương phải chủ động rà soát, đề xuất thu hồi, điều chỉnh kế hoạch vốn giữa các dự án chậm giải ngân sang các dự án có khả năng giải ngân, nếu có. Cùng với đó là giải quyết dứt điểm tồn tại trong bồi thường GPMB các dự án hạ tầng kỹ thuật khu đất dịch vụ, đất giãn dân, đất đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn.

Trên cơ sở nhu cầu đầu tư và dự kiến khả năng huy động vốn giai đoạn 2021 – 2025, UBND huyện Bình Xuyên đã xây dựng kế hoạch đầu tư trung hạn nhằm thu hút tối đa và sử dụng hiệu quả các nguồn vốn đầu tư phát triển kinh tế, đầu tư hệ thống kết cấu hạ tầng KT – XH thiết yếu phục vụ cho việc thực hiện các mục tiêu của chiến lược phát triển KT – XH 10 năm (2021 – 2030).

Trong đó, tập trung bố trí vốn để hoàn thành, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án quan trọng; khởi công mới các tuyến đường theo quy hoạch có vai trò quan trọng trong phát triển KT – XH của địa phương; hoàn thiện hạ tầng, chỉnh trang đô thị; đầu tư cơ sở vật chất trường học, các dự án hạ tầng xã hội phục vụ cộng đồng dân cư thuộc lĩnh vực giáo dục, văn hóa, môi trường.

Kiên quyết không bố trí vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Nhà nước vào các lĩnh vực, dự án mà các thành phần kinh tế khác có thể đầu tư.

Thành AnTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: