Kinh Tế

Thành phố Phúc Yên: Thu ngân sách đạt 85% kế hoạch

Thứ Hai, 20/09/2021

Để hoàn thành dự toán thu ngân sách nhà nước (NSNN) hơn 678 tỷ đồng trong năm 2021, ngay từ đầu năm, UBND thành phố Phúc Yên đã chỉ đạo Phòng Tài chính kế hoạch thành phố chủ động phối hợp với Chi cục Thuế khu vực Phúc Yên triển khai các giải pháp quản lý thuế, khai thác có hiệu quả các nguồn thu phát sinh trên địa bàn; tăng cường biện pháp thu nợ đọng thuế của các doanh nghiệp.

9 tháng năm 2021, tổng thu NSNN toàn thành phố Phúc Yên ước đạt hơn 577 tỷ đồng, đạt 85% kế hoạch dự toán được giao. Trong đó, thu thuế khu vực kinh tế ngoài quốc doanh ước đạt hơn 160 tỷ đồng, bằng 77% dự toán; thuế thu nhập cá nhân đạt hơn 140 tỷ đồng, bằng 74% dự toán; thu tiền sử dụng đất đạt hơn 98 tỷ đồng, vượt 201% dự toán; thu lệ phí trước bạ đạt hơn 40 tỷ đồng, bằng 71% dự toán...

Trong những tháng cuối năm 2021, UBND thành phố chỉ đạo Phòng Tài chính kế hoạch tăng cường kiểm tra, rà soát các khoản thu - chi NSNN để đảm bảo thu đúng, thu đủ các nguồn thu; chú trọng các nguồn thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh, thu nợ đọng thuế, các khoản thu liên quan đến đất đai, tài nguyên...

Đồng thời, chỉ đạo UBND các xã, phường tăng cường quản lý và khai thác triệt để các nguồn thu trên địa bàn nhằm tạo nguồn chi cho đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, thực hiện mục tiêu phát triển KT-XH.

Ngô Tuấn AnhTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: