Kinh Tế

Tăng thu ngân sách từ đấu giá quyền sử dụng đất

Thứ Tư, 09/05/2018

Với việc quan tâm phát triển quỹ đất, đẩy mạnh việc đấu giá quyền sử dụng đất (QSDĐ), những năm qua, huyện Bình Xuyên luôn hoàn thành vượt kế hoạch tỉnh giao về thu nộp ngân sách, góp phần quan trọng vào việc tái đầu tư phục vụ sản xuất, đời sống của người dân.

Nhằm đạt và vượt chỉ tiêu trong kế hoạch tỉnh giao về thu ngân sách, công tác giao đất, cho thuê, đấu giá QSDĐ được chính quyền các cấp trên địa bàn huyện Bình Xuyên xác định là một trong những nhiệm vụ quan trọng.

Đến nay, hạ tầng khu đất đấu giá, đất dịch vụ thôn Tam Lộng, xã Hương Sơn (Bình Xuyên) đã được hoàn thiện chuẩn bị tiến hành đấu giá quyền sử dụng đất. Ảnh: Thế Hùng

Với vai trò là cơ quan tham mưu cho UBND huyện, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện luôn quan tâm tới công tác phát triển quỹ đất, giám sát, đôn đốc các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch sử dụng đất hàng năm, quy hoạch đất đấu giá đất dịch vụ, giãn dân, tái định cư, triển khai giải phóng mặt bằng, xây dựng hạ tầng tạo nguồn đất để đấu giá QSDĐ.

Sau khi có quy hoạch công tác giải phóng mặt bằng, bố trí ngân sách xây dựng hạ tầng tạo nguồn đất đấu giá cũng được tích cực triển khai. Huyện chỉ đạo các ban ngành, xã, thị trấn triển khai thực hiện các bước đền bù, giải phóng mặt bằng theo quy định; đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức về vai trò, ý nghĩa của các dự án đối với phát triển kinh tế, xã hội của địa phương cũng như để người dân như nắm bắt được các chủ trương, quy định của pháp luật.

Cùng với công tác phát triển quỹ đất, để đảm bảo hoạt động đấu giá QSDĐ được triển khai một cách minh bạch, có hiệu quả, trước mỗi đợt đấu giá, huyện phối hợp với các công ty đấu giá tính phương án đấu giá để tránh nạn cò đất.

Được sự quan tâm chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện, nguồn thu từ đấu giá đất trên địa bàn huyện Bình Xuyên không ngừng tăng lên, hàng năm đều vượt kế hoạch đề ra. Chỉ tính riêng từ đầu năm 2018 đến nay, nguồn thu từ đấu giá QSDĐ đạt hơn 90 tỷ đồng, dự kiến đến cuối năm nguồn thu từ đấu giá đất còn vượt xa so với kế hoạch được giao.

Một số xã có kết quả đấu giá QSDĐ đạt cao như: Thiện Kế (gần 11 tỷ đồng), Bá Hiến (hơn 31 tỷ đồng), Phú Xuân ( hơn 8 tỷ đồng)… Ông Nguyễn Ngọc Bộ, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Bình Xuyên chia sẻ: Thuận lợi lớn nhất hiện nay là giá đất trên thị trường đang lên. Nhu cầu sử dụng đất của người dân ngày càng tăng. Thêm vào đó, việc áp dụng hình thức đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp cũng như sự ra đời của nhiều trung tâm đấu giá trên địa bàn huyện khiến cho công tác đấu giá QSDĐ thuận lợi, công khai, minh bạch.

Không chỉ góp phần quan trọng vào việc tăng thu ngân sách huyện, công tác đấu giá QSDĐ đất còn góp phần quan trọng trong việc giải quyết vấn đề đất ở cho nhân dân, tạo sự công khai minh bạch trong việc giao đất… Song bên cạnh những thuận lợi, công tác đấu giá QSDĐ hiện vẫn gặp phải khó khăn.

Một số địa phương đã hết quỹ đất, đòi hỏi tiến hành triển xây dựng các quỹ đất mới. Tuy nhiên, công tác giải phóng mặt bằng còn gặp nhiều vướng mắc, vấp phải sự không đồng tình của các hộ dân thậm chí có nơi phải ra quyết định cưỡng chế thu hồi đất. Một số xã đang gặp khó khăn trong giải phóng mặt bằng có thể kể đến như: Hương Canh, Phú Xuân, Hương Sơn, Quất Lưu.

Chia sẻ về định hướng và các giải pháp nhằm tăng thu ngân sách từ đấu giá đất, ông Bộ cho biết: Trong thời gian tới, huyện đẩy mạnh công tác tuyên truyền giải phóng mặt bằng, tạo nguồn đất cho đấu giá. Phòng Tài nguyên và Môi trường tiếp tục đôn đốc các xã rà soát lại toàn bộ quỹ đất, đăng ký kế hoạch sử dụng đất hàng năm. Yêu cầu các xã, thị trấn gần hết quỹ đất lập quy hoạch tạo quỹ đất mới, triển khai thực hiện các dự án tiếp theo, tạo nguồn thu để đầu tư trở lại, phục vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương và trả nợ xây dựng cơ bản trong xây dựng NTM, tránh nợ công.

Nguyễn Hường

 


TAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: