Kinh Tế

HTX Nông nghiệp ứng dụng phần mềm kế toán vào công tác quản lý tài chính

Thứ Ba, 08/05/2018

Từ năm 2015 đến nay, Liên minh HTX tỉnh phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng, phát triển và đưa ứng dụng phần mềm kế toán VP.01 vào công tác quản lý tài chính tại các hợp tác xã nông nghiệp ( HTX NN) trên địa bàn, đạt được nhiều kết quả khả quan.

Việc ứng dụng phần mềm kế toán VP.01 giúp kế toán HTX DVNN Vân Hội, xã Vân Hội (Tam Dương) hạn chế sai sót, tiết kiệm thời gian và nâng cao hiệu quả quản lý . Ảnh: Thế Hùng

Hoạt động tài chính trong các HTX NN là mấu chốt trong quản lý nhằm cung cấp các thông tin hữu ích như: Công nợ, doanh thu, theo dõi hoạt động thu chi, hạch toán chi tiết theo từng qũy, khế ước vay, hoạt động, theo dõi tình hình biến động tài sản cố định...

Hiện nay, trên thị trường có nhiều phần mềm kế toán sử dụng tại các doanh nghiệp hay các đơn vị hành chính sự nghiệp, nhưng hầu như chưa có phần mềm kế toán dành riêng cho các HTX NN áp dụng Thông tư 24/2010/TT- BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn về chế độ hạch toán, sổ sách, báo cáo của HTX NN hay các nhu cầu quản lý đặc thù tại các HTX DVNN như: Quản lý việc miễn thu cấp bù thủy lợi phí theo Nghị định 67/2012/NĐ-CP, quản lý các khoản thu dịch vụ của các hộ thành viên...

 

Với mục tiêu giúp các HTX NN trên địa bàn tỉnh nâng cao hiệu quả quản lý kinh tế, tài chính và ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác kế toán, từ năm 2015, Liên minh HTX tỉnh phối hợp với Công ty cổ phần giải pháp EBIC xây dựng phần mềm kế toán riêng biệt áp dụng cho các HTX NN trên địa bàn tỉnh.

Ban đầu, phần mềm kế toán được triển khai thí điểm tại 16 HTX trên địa bàn tỉnh. Với những ưu điểm như: Toàn bộ hệ thống được sử dụng bằng ngôn ngữ tiếng Việt, giao diện đơn giản, các phân hệ, chức năng của chương trình được liên kết với nhau giúp người dùng tránh được việc trùng lặp dữ liệu, giúp hỗ trợ và giảm nhẹ công việc của kế toán viên từ việc ghi chép sổ sách đến luật lệ, thuế và nhiều tính toán phức tạp khác... đến nay, phần mềm này được 34 HTX NN trên địa bàn tỉnh đưa vào ứng dụng.

Đồng chí Bùi Ngọc Thanh, Trưởng phòng Kế hoạch và Hỗ trợ - Liên minh HTX tỉnh cho biết: Khi tiến hành nghiên cứu, xây dựng phần mềm kế toán HTX VP.01, Liên minh HTX tham khảo một số phần mềm kế toán như: Co-Bigtime, Lotus HTX... và nhận thấy rằng các phần mềm hiện tại không đáp ứng được nhu cầu đầy đủ sổ sách báo cáo theo Thông tư 24/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính và các nhu cầu quản lý đặc thù của các HTX trên địa bàn tỉnh. Trên cơ sở đó, Liên minh đã xây dựng phần mềm kế toán HTX VP.01 với những tính năng riêng đặc thù, phù hợp với nhu cầu quản lý của các HTX; việc triển khai, cài đặt phần mềm không yêu cầu cao, các máy tính với cấu hình thấp vẫn có thể cài đặt và sử dụng phần mềm VP.01 hiệu quả.

Ông Phan Văn Thư, Kế toán của HTX DVNN Vân Hội cho biết: "Bản thân tôi đảm nhiệm chức vụ kế toán của HTX đến nay đã hơn 30 năm. Trước khi sử dụng phần mềm VP.01 để thực hiện quản lý tài chính cho HTX, tôi thường phải làm thủ công.

Sau khi kết thúc năm tài chính thường phải mua sổ sách kế toán mới và sẽ phải viết lại số dư, tồn kho, tài sản cố định, diện tích đất nông nghiệp của các hộ gia đình... Thực hiện công việc này mất khá nhiều thời gian và đôi khi có thể dẫn đến sai sót. Tuy nhiên, những bất cập trênđược giải quyết thông qua chức năng "tạo năm làm việc mới, chuyển số dư sang năm sau" trong phần mềm quản lý tài chính do Liên minh HTX tỉnh hỗ trợ cài đặt, chức năng này không chỉ giúp tôi mở sổ kế toán, chuyển toàn bộ số dư liên quan (số dư tài khoản, số dư nợ công, tồn kho, tài sản cố định, diện tích đất nông nghiệp...) cho năm làm việc tiếp theo mà chức năng này còn tự động sao chép tất cả các danh mục đã có từ năm tài chính trước sang năm tài chính sau một cách chi tiết mà không tốn thời gian, độ chính xác cao".

Để tiếp tục phát triển, nhân rộng việc ứng dụng phần mềm kế toán VP.01 trong công tác quản lý tài chính vào công tác điều hành, phát triển sản xuất, kinh doanh, Liên minh HTX tiếp tục tuyên truyền, giới thiệu và nhân rộng hiệu quả của phần mềm kế toán trong công tác quản lý tài chính tại các HTX NN, từ đó, cơ bản thay thế việc quản lý tài chính bằng phương pháp thủ công, góp phần hạn chế sai sót, tiết kiệm thời gian và nâng cao công tác quản lý hoạt động sản xuất, kinh doanh tại các HTX trên địa bàn tỉnh.

Ngọc LanTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: