Khoa học - Công nghệ

Hợp tác hỗ trợ Nam Định chuyển đổi số

Thứ Năm, 04/08/2022

UBND tỉnh Nam Định và Công ty cổ phần FPT đã ký kết thỏa thuận hợp tác thúc đẩy chuyển đổi số gắn kết chặt chẽ với cải cách hành chính; xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số, kinh tế số, xã hội số và đô thị thông minh.

Toàn cảnh Lễ ký kết.

Thỏa thuận hợp tác hướng đến mục tiêu bảo đảm Nam Định luôn nằm trong nhóm 20 tỉnh dẫn đầu cả nước về chuyển đổi số và đến năm 2030 tỉnh cơ bản hoàn thành chuyển đổi số và xây dựng đô thị thông minh.

Theo đó, FPT sẽ đồng hành cùng tỉnh Nam Định xây dựng các văn bản, chương trình hành động, kế hoạch chuyển đổi số bảo đảm phù hợp với thực tiễn của tỉnh. FPT hỗ trợ tỉnh Nam Định xây dựng, hoàn thiện cơ sở hạ tầng số, nền tảng số; phát triển các nền tảng dữ liệu số đáp ứng yêu cầu thực hiện chuyển đổi số, xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số; triển khai các ứng dụng, dịch vụ số mới góp phần giúp Nam Định sớm hoàn thiện chính quyền điện tử hướng tới chính quyền số.

Hai bên sẽ xem xét thí điểm triển khai thực hiện chuyển đổi số, xây dựng, hoàn thiện chính quyền số đối với một đô thị trên địa bàn tỉnh từng bước hướng tới hoàn thiện mô hình đô thị thông minh, bảo đảm phù hợp với thực tiễn của tỉnh và nguồn lực hai bên.

Ở khía cạnh thúc đẩy phát triển kinh tế số, FPT sẽ hỗ trợ Nam Định phát triển các hệ thống nền tảng phổ cập, tư vấn, hỗ trợ, chuyển giao công nghệ thúc đẩy các doanh nghiệp tiếp cận và thực hiện chuyển đổi số. FPT sẽ xây dựng các giải pháp công nghệ thúc đẩy phát triển kinh tế số ở một số ngành, lĩnh vực trọng tâm, tạo tiền đề thúc đẩy phát triển kinh tế số của tỉnh, như: du lịch, thương mại, công nghiệp, nông nghiệp, giao thông vận tải và logistics…

Hai bên cũng sẽ hợp tác phát triển hệ sinh thái ứng dụng công nghệ số nhằm cung cấp các sản phẩm, dịch vụ số thiết yếu, thông minh, dễ sử dụng cho người dân, nhất là các dịch vụ thiết yếu về giáo dục, y tế; đào tạo kỹ năng số trực tuyến cho người dân...

Tỉnh Nam Định và FPT cũng sẽ xem xét việc đầu tư xây dựng hệ thống giáo dục đào tạo nguồn nhân lực từ bậc trung học phổ thông đến cao đẳng và hướng tới mục tiêu hình thành trường đại học đào tạo nguồn nhân lực về công nghệ thông tin, an toàn thông tin.

Phát biểu ý kiến tại Lễ ký kết, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định, Trần Lê Đoài mong muốn với ưu thế đơn vị hàng đầu Việt Nam về công nghệ thông tin, FPT sẽ hỗ trợ tỉnh triển khai đồng bộ nhiều giải pháp toàn diện đẩy nhanh tiến trình chuyển đổi số của tỉnh hướng tới xây dựng chính quyền số, kinh tế số, xã hội số, đô thị thông minh, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Tổng Giám đốc FPT Nguyễn Văn Khoa cam kết sẽ làm tốt nhất, nhanh nhất đáp lại khát vọng phát triển của tỉnh Nam Định trong hai lĩnh vực chuyển đổi số và đào tạo nhân lực chất lượng cao, đồng thời, đề xuất hai bên lựa chọn một số lĩnh vực ưu tiên, tập trung đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, như y tế, giáo dục để người dân sớm cảm nhận được những giá trị thay đổi từ chuyển đổi số.

Văn Cường (Theo vnexpress.net)
TAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: