Khoa học - Công nghệ

Công an 50 xã, phường, thị trấn đủ điều kiện cấp đăng ký, biển số xe mô tô

Thứ Hai, 16/05/2022

Từ ngày 21/5, người dân ở 50 xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh có thể đến công an xã, phường, thị trấn để làm thủ tục đăng ký, cấp biển số xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) mà không cần đến Công an tỉnh hay Công an huyện.

Theo Thông tư 15/2022/TT-BCA của Bộ Công an, từ ngày 21/5/2022, công an xã, phường, thị trấn (gọi chung là công an cấp xã) trong 3 năm liền kề gần nhất có số lượng đăng ký mới từ 250 xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) trở lên trong một năm thì sẽ được đăng ký, cấp biển số xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) cho doanh nghiệp, doanh nghiệp quân đội, cá nhân trong nước có trụ sở hoặc nơi thường trú tại địa phương mình và cơ quan, tổ chức, cá nhân người nước ngoài, của dự án, tổ chức kinh tế liên doanh với nước ngoài tại địa phương; tổ chức thu hồi giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe hết niên hạn sử dụng, xe hỏng không sử dụng được của cơ quan, tổ chức, cá nhân có trụ sở hoặc nơi thường trú tại địa phương.

Thực hiện quy định mới theo Thông tư 15 của Bộ Công an, Công an tỉnh đã rà soát toàn bộ các xã, phường, thị trấn có đủ điều kiện trên, kết quả toàn tỉnh có 50/136 xã, phường, thị trấn đáp ứng đủ tiêu chí để thực hiện đăng ký và cấp biển số xe.

Mai AnhTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: