An ninh - Quốc phòng » Bảo vệ chủ quyền Tổ quốc
“Ăn tàn”, coi chừng bỏng miệng!
Thứ Sáu, 21/01/2022   trong mục An ninh - Quốc phòng

Từ xa xưa, những kẻ có hành vi a dua, nịnh bợ, ăn theo nói leo để hưởng lợi được ông bà ta ví là “theo đóm ăn tàn”.


Phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới

Bài 2: Từ thấu hiểu đến tự giác, quyết liệt thực hiện


Phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới

Bài 1: Một nghị quyết quan trọng, gắn với những yêu cầu cao


Không để khát vọng muôn đời rơi trên lưng núi

Không thể phủ nhận những bước tiến vượt bậc ở các tỉnh vùng Tây Bắc thời gian qua, tuy nhiên, nhìn tổng thể trong bức tranh chung, Tây Bắc vẫn là vùng trũng, lõi nghèo của cả nước.


Chiêu trò xuyên tạc về kỳ họp bất thường của Quốc hội

Sau 4,5 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ và trách nhiệm cao, Kỳ họp bất thường lần thứ nhất, Quốc hội (QH) khóa XV đã thành công và bế mạc vào tuần qua.


Đảng trong lòng dân Tây Bắc

Bài 1: Ánh sáng dẫn lối đồng bào


Phòng và chống các biểu hiện tiêu cực theo chỉ dẫn của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Tiêu cực là để chỉ những hiện tượng không lành mạnh, có tác dụng phủ định, cản trở, không tốt đối với quá trình phát triển của xã hội; tiêu cực là trái với tích cực.


Chiến tranh tâm lý trên mạng - vũ khí hủy diệt thời đại internet

Chiến tranh tâm lý từ xa xưa đã được sử dụng như một phương thức tác chiến hiệu quả. Lợi dụng sự phát triển của công nghệ thông tin, hiện nay, nhiều quốc gia coi chiến tranh tâm lý là mũi nhọn chiến lược có thể chọc thủng bất cứ “bức tường thép” phòng thủ nào của đối phương mà không phải sử dụng đến quân đội, vũ khí.

Chiến thắng của chính nghĩa

Cách đây 43 năm, Quân tình nguyện (QTN) Việt Nam cùng Mặt trận Đoàn kết Dân tộc cứu nước Campuchia đã tiến hành cuộc chiến tranh tự vệ thần tốc, dẫn đến thắng lợi lịch sử ngày 7-1-1979 giúp nhân dân Campuchia thoát khỏi họa diệt chủng ghê rợn nhất trong lịch sử loài người.


Kiên quyết bảo vệ “hòn đá tảng” của học thuyết mác-xít về hình thái kinh tế-xã hội

Bản chất khoa học, cách mạng của học thuyết hình thái kinh tế-xã hội của Chủ nghĩa Mác-Lênin thể hiện ở tính tất yếu khách quan của sự ra đời học thuyết, ở việc khẳng định sản xuất vật chất là cơ sở quyết định sự tồn tại và phát triển lịch sử xã hội loài người, 

Vĩnh Phúc vươn tới tầm cao mới