An ninh - Quốc phòng

Tam Dương phát huy sức mạnh toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Thứ Ba, 16/08/2022

Nhằm phát huy sức mạnh toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc, từng bước kiềm chế tội phạm và tệ nạn xã hội, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường, điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội, huyện Tam Dương đã thực hiện có hiệu quả phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Đến nay, phong trào đã nhận được sự đồng tình ủng hộ của đông đảo quần chúng nhân dân và đạt nhiều kết quả tích cực.

Công an xã Hoàng Hoa kiểm tra, tổ chức ký cam kết đảm bảo ANTT tại các nhà nghỉ, quán ăn trên địa bàn

Trung tá Phạm Anh Dũng, Trưởng Công an xã Hoàng Hoa, huyện Tam Dương cho biết: Việc huy động được sức mạnh tổng hợp của nhân dân tham gia công tác phòng, chống tội phạm có ý nghĩa quan trọng trong đảm bảo ANTT ở cơ sở. Vì vậy, Công an xã tham mưu Đảng ủy, UBND xã xây dựng xã điển hình về phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ Quốc.

Trong đó, lực lượng công an tích cực phối hợp với các tổ chức đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của nhân dân đối với công tác bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở. Tiến hành khảo sát, xây dựng mới, nhân rộng các mô hình đã và đang phát huy hiệu quả tích cực trên địa bàn để thu hút cán bộ và nhân dân hưởng ứng tham gia.

Lực lượng công an phát huy vai trò và trách nhiệm trong đấu tranh phòng, chống tội phạm; không để xảy ra trọng án, làm giảm tội phạm trộm cắp, gây rối trật tự công cộng. Nhờ vậy, 6 tháng năm 2022, trên địa bàn xã chỉ xảy ra 1 vụ trộm cắp tài sản.

Thực hiện Chỉ thị số 09 của UBND tỉnh về việc tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” và xây dựng mô hình “4 an toàn” trong cơ quan, doanh nghiệp, bệnh viện, nhà trường đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm ANTT trong tình hình mới, huyện Tam Dương đã tổ chức quán triệt và ban hành các văn bản chỉ đạo triển khai.

Theo đó, Công an huyện Tam Dương phối hợp tốt với các cơ quan chuyên môn thực hiện kế hoạch xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, phát động thực hiện phong trào trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Cấp ủy, chính quyền các cấp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, quản lý, thu hồi vũ khí vật liệu nổ; nâng cao cảnh giác, chủ động phòng ngừa tội phạm, ý thức chấp hành pháp luật cho nhân dân.

Hiện nay, huyện Tam Dương đang duy trì hoạt động hơn 1.100 tổ liên gia tự quản về ANTT; 130 tổ hòa giải, 246 mô hình tự quản về ANTT và phòng, chống dịch Covid-19 tại các xã, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, bệnh viện, trạm y tế, trường học.

Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc gắn với hoạt động phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, tạo điều kiện để các tầng lớp nhân dân phát huy tính tự quản, tự phòng, tự bảo vệ, nhờ đó, mỗi người dân đều tự ý thức được trách nhiệm của mình trong công tác đảm bảo ANTT.

Với những giải pháp thiết thực, phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” tại huyện Tam Dương đã khơi dậy được sức mạnh của toàn dân và cả hệ thống chính trị vào cuộc, tạo nên thế trận an ninh nhân dân vững chắc, phát huy được tính chủ động, sáng tạo của nhân dân trong việc tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc, góp phần tích cực vào việc giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, tạo động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, tạo niềm tin trong nhân dân.

Để phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” phát huy hiệu quả và người dân tích cực hỗ trợ lực lượng công an trong việc nắm bắt thông tin, kiểm soát địa bàn ngay từ tuyến cơ sở, huyện Tam Dương tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền trong công tác xây dựng phong trào; kiểm tra, hướng dẫn và biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ”,

Bài, ảnh: Thu NhànTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: