An ninh - Quốc phòng

Trang bị kỹ năng, luyện tập xử lý các tình huống phòng, chống gây rối, khủng bố

Thứ Tư, 29/06/2022

Thời gian qua, Ban Chỉ đạo phòng, chống khủng bố tỉnh, Công an tỉnh tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác luyện tập cho các đơn vị phù hợp với tình hình mới. Từ việc đổi mới công tác diễn tập, luyện tập đã góp phần bồi dưỡng cho cán bộ, nhân viên và nhân dân trên địa bàn nhận thức rõ về âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng chống phá và trang bị kỹ năng xử lý tình huống ban đầu khi chưa có lực lượng chức năng tiếp cận mục tiêu.

Lực lượng công an giải cứu con tin trong diễn tập khu vực phòng thủ. Ảnh Dương Hà

Cùng với việc tổ chức tốt các hội nghị tập huấn công tác phòng, chống khủng bố cho các cơ quan, đơn vị, Công an tỉnh phối hợp với các ngành liên quan chủ động xây dựng kế hoạch triển khai luyện tập, diễn tập xử lý tình huống có thể xảy ra tại các địa bàn, mục tiêu trọng điểm.

Với đặc điểm là tổ chức tín dụng lớn, Ngân hàng Thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) - Chi nhánh Vĩnh Phúc chiếm trên 10% thị phần tín dụng trên địa bàn, khối lượng tiền, tài sản lưu trữ, giao dịch rất lớn, nếu bị khủng bố, phá hoại sẽ ảnh hưởng hết sức nghiêm trọng đến tình hình KT-XH trên địa bàn tỉnh.

Do vậy, thời gian qua, Ban Chỉ đạo phòng, chống khủng bố tỉnh đã đưa Vietcombank vào danh mục mục tiêu trọng điểm về phòng, chống khủng bố. Định kỳ, Vietcombank chủ động phối hợp với Công an tỉnh xây dựng, triển khai phương án phòng, chống khủng bố, luyện tập phương án khi có yêu cầu, đảm bảo an toàn về tài sản, cơ sở vật chất và các hoạt động tại ngân hàng.

Trên cơ sở hướng dẫn của Ban Chỉ đạo phòng, chống khủng bố tỉnh và trực tiếp là Công an tỉnh, cán bộ, nhân viên trong ngân hàng đã chuẩn bị, xây dựng kịch bản và luyện tập nghiêm túc phương án xử lý ban đầu một số tình huống khủng bố có thể xảy ra tại đơn vị mình.

Nhờ việc xây dựng kịch bản chi tiết, phù hợp với đặc điểm cơ quan, trong mỗi giai đoạn luyện tập theo từng tình huống giả định đều có bộ phận bình luận, thuyết minh, phân tích về tiến trình, diễn biến sự việc khiến buổi luyện tập thực tế rất thuần thục.

Từ luyện tập, ngân hàng đã rút ra những kinh nghiệm trong thực tế, chủ động phòng ngừa, phát hiện các dấu hiệu, hoạt động liên quan đến hoạt động khủng bố, phá hoại, có biện pháp xử trí khi xảy ra các tình huống xấu…

Trung tá Trương Văn Việt, Phó trưởng Phòng An ninh nội địa, Công an tỉnh cho biết: Thời gian qua, với vai trò nòng cốt, Công an tỉnh đã chủ động tổ chức công tác tập huấn đảm bảo an ninh, an toàn hệ thống thông tin, mạng máy tính tại các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị của tỉnh trước nguy cơ bị tấn công khủng bố, hoạt động tội phạm sử dụng công nghệ cao.

Mỗi năm, Công an tỉnh đề xuất với Ban Chỉ đạo phòng, chống khủng bố tỉnh xây dựng kế hoạch luyện tập xử lý ban đầu tình huống khủng bố có thể xảy ra tại một số đơn vị mục tiêu trọng điểm gắn với diễn tập phòng thủ khu vực tại các địa phương và được công an các tỉnh bạn đến học tập kinh nghiệm.

Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền đối với người đứng đầu cơ quan, đơn vị, cán bộ, nhân viên, các tầng lớp nhân dân về phương thức, thủ đoạn và sự nguy hiểm của tội phạm gây rối, khủng bố để mọi người nâng cao tinh thần cảnh giác.

Để bảo đảm nội dung diễn tập, luyện tập sát tình hình thực tế, Công an tỉnh đã hướng dẫn các cơ quan, đơn vị mục tiêu xây dựng kịch bản chi tiết, phân công nhiệm vụ cho từng thành viên, hiệp đồng chặt chẽ cả về thời gian, ký, tín, ám hiệu đến chỉ huy luyện tập; huy động tối đa cán bộ, chiến sĩ phối hợp thực hiện nhiệm vụ.

Chú trọng làm tốt công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, trang bị, phương tiện. Quá trình luyện tập, tiến hành chia nhỏ theo phân đoạn, thực hiện chỉnh sửa, rút kinh nghiệm kịp thời, thuần thục mới ghép vào luyện tập tổng hợp…

Thông qua luyện tập, diễn tập nhằm nâng cao nhận thức, vai trò của cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể nhân dân trong việc giải quyết tình huống đột xuất về ANTT trên địa bàn; đề cao tinh thần cảnh giác, ý thức trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân, hiểu rõ âm mưu thủ đoạn của kẻ địch trong tình hình hiện nay.

Mặt khác, các cuộc luyện tập còn góp phần rèn luyện cho cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh có bản lĩnh chính trị vững vàng, giỏi về nghiệp vụ, thuần thục về kĩ năng chiến đấu, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao; giữ vững ANCT, TTATXH, phục vụ có hiệu quả cho việc phát triển KT-XH trên địa bàn.

Kim Hiền

TAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: