An ninh - Quốc phòng

Xây dựng bộ máy tinh gọn, vững mạnh và bám địa bàn

Thứ Ba, 28/12/2021

Sau gần 4 năm thực hiện Đề án số 106 của Bộ Công an về “Tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”, đến nay, Công an tỉnh đã sắp xếp tổ chức bộ máy công an tinh gọn, trong đó, tăng cường cho lực lượng chiến đấu, hướng về cơ sở để “gần dân, bám sát địa bàn”, giảm các đầu mối trung gian. Từ đó, khắc phục được sự chồng chéo, đẩy nhanh tiến độ giải quyết công việc, tăng cường cải cách hành chính, tập trung đầu tư, hiện đại hóa trang bị, phương tiện phòng ngừa tội phạm và chiến đấu…

Cán bộ Phòng Cảnh sát giao thông thực hiện nhiệm vụ trên tuyến giao thông đường thủy. Ảnh: Dương Hà

Trước năm 2018, từ một đơn vị tương đương cấp phòng chuyên môn trực thuộc Công an tỉnh, thực hiện chủ trương tinh gọn bộ máy, trên cơ sở đầu mối tương đồng về chức năng, nhiệm vụ, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã thực hiện sáp nhập Trung tâm Huấn luyện và Bồi dưỡng nghiệp vụ về Phòng Tổ chức cán bộ.

Trước khi thực hiện việc sáp nhập, lãnh đạo Công an tỉnh đã tổ chức quán triệt, học tập nghị quyết của các cấp về tinh giản biên chế, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ để đảng viên, cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị nắm rõ. Từ đó, tạo được sự đồng thuận trong triển khai nhiệm vụ.

Khi 2 đơn vị sáp nhập thành một, tinh giảm được lãnh đạo quản lý, số lượng cán bộ dôi dư sau sáp nhập đã được bố trí cho lực lượng trực tiếp chiến đấu, lực lượng công an cơ sở. Chất lượng công tác tham mưu về đào tạo, bồi dưỡng và huấn luyện về chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, chiến sĩ công an trong tỉnh bảo đảm đúng quy định, chất lượng.

Từ một đơn vị tương đương cấp sở, để tinh gọn bộ máy, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, lực lượng cảnh sát PCCC&CNCH đã được sáp nhập vào Công an tỉnh. Nói về hiệu quả sau sáp nhập, Thượng tá Đỗ Văn Dũng, Trưởng Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an tỉnh nhấn mạnh: Sau gần 4 năm sáp nhập vào Công an tỉnh, đơn vị đã giảm được 1 đầu mối cấp sở, 9 phòng chuyên môn và 33 đội nghiệp vụ. Với mô hình hoạt động mới, công tác quản lý nhà nước về PCCC được tăng cường, phân bổ tại 9/9 huyện, thành phố.

Hiện nay, công an các huyện, thành phố đều có Tổ công tác phụ trách PCCC&CNCH được bố trí tại Đội Cảnh sát quản lý hành chính về TTXH. Khi có cháy, nổ xảy ra với sự chỉ đạo sát sao của Ban Giám đốc Công an tỉnh, lực lượng, phương tiện được huy động tối đa, công tác chữa cháy, cứu người và tài sản của nhân dân được kịp thời, nhanh chóng, hạn chế thấp nhất thiệt hại do cháy, nổ gây ra. Công tác thanh, kiểm tra và hướng dẫn, tuyên truyền về PCCC được tăng cường, nâng cao khả năng tự phòng ngừa cháy, nổ trong nhân dân.

Sau gần 4 năm triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 22 của Bộ Chính trị (khóa XII) và Đề án số 106 của Bộ Công an về “Tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”, Công an tỉnh đã hợp nhất, sáp nhập, giải thể một số phòng, đơn vị chuyên môn.

Trong lực lượng đã giảm được 13 đơn vị cấp phòng, 53 đơn vị cấp đội. Công an tỉnh đã hoàn thành điều động, bố trí công an chính quy về công tác tại 120/120 xã, thị trấn trên toàn tỉnh. Các cán bộ được bố trí phù hợp với chuyên môn, nghiệp vụ và yêu cầu công tác.

Từ việc chú trọng ưu tiên cho lực lượng trực tiếp chiến đấu, lực lượng công an cấp xã gần dân, bám sát cơ sở hơn, mọi tin báo, tố giác được tiếp nhận nhanh chóng, kịp thời giải quyết các tranh chấp ngay từ cơ sở, giảm áp lực các vụ việc cho lực lượng tuyến huyện, tỉnh.

Cùng với đó, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của cấp ủy, chính quyền các cấp, lực lượng công an cơ sở đã tham gia tích cực vào công tác phòng, chống dịch Covid-19; góp phần ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh…

Việc sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng “tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở”, bộ máy Công an tỉnh được hoàn thiện hơn, đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của lực lượng CAND và sự phát triển của tỉnh, của đất nước trong tình hình mới.

Từ hiệu quả hoạt động của tổ chức mô hình mới sau sáp nhập, tạo điều kiện thuận lợi để lực lượng công an tỉnh nâng cao các mặt công tác trong phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, hành vi vi phạm pháp luật và phòng, chống dịch bệnh, góp phần ổn định ANCT, TTATXH trên địa bàn, phục vụ đắc lực nhiệm vụ phát triển KT-XH tại địa phương.

Kim HiềnTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: