An ninh - Quốc phòng

Thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt”

Thứ Hai, 27/12/2021

Những năm qua, phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt” trong lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh đã có sự đổi mới, phát triển toàn diện, góp phần củng cố mối quan hệ máu thịt giữa quân đội và nhân dân. Đồng thời, góp phần cổ vũ cán bộ, chiến sĩ vượt qua khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh tích cực tham gia hoạt động bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới ở các địa phương. Ảnh: Trường Khanh

Hướng về cơ sở, bám sát nhiệm vụ chính trị

Công tác dân vận luôn được cấp ủy, chỉ huy các cấp trong LLVT tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc và các quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác dân vận.

Căn cứ vào hướng dẫn của cấp trên và tình hình thực tế, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trong LLVT tỉnh đã cụ thể hóa công tác dân vận trong nghị quyết, kế hoạch và chương trình hành động hằng năm sát với đặc điểm tình hình của cơ quan, đơn vị mình. Đồng thời, xác định nội dung, chỉ tiêu phù hợp, triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt”.

Với phương châm hướng về cơ sở, bám sát nhiệm vụ chính trị, tình hình nhân dân và địa bàn đóng quân, phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt” phát triển rộng khắp trong các cơ quan, đơn vị và trên mọi lĩnh vực công tác của LLVT tỉnh gắn với các phong trào thi đua đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội cụ Hồ”; chung sức xây dựng nông thôn mới, chung tay vì người nghèo...

Để nâng cao hiệu quả công tác dân vận và phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt”, các cơ quan, đơn vị chỉ đạo thành lập tổ công tác dân vận ở cơ sở từ cấp đại đội và tương đương. Từ năm 2016 đến nay, toàn LLVT tỉnh đã kiện toàn hơn 200 lượt tổ công tác dân vận với tổng số gần 600 cán bộ, chiến sĩ làm nòng cốt hoạt động dân vận ở các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Các cơ quan, đơn vị trong LLVT tỉnh đã chú trọng đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, vận động nhân dân. Trong đó, chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, nhất là tuyên truyền về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc với nhiều hình thức sinh động, sáng tạo.

Ban chỉ đạo 35, lực lượng 47 đã theo dõi các trang phản động, bóc gỡ, vô hiệu hóa, pha loãng hàng trăm bài viết phản động, xuyên tạc, nói xấu Đảng, Nhà nước và chế độ… Công tác lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, chiến sĩ nắm tình hình dư luận trong cán bộ, đảng viên và nhân dân được đổi mới và có hiệu quả tốt hơn.

Đến nay, LLVT tỉnh đã kết nghĩa được 13 đơn vị, trong đó có 11 nhà trường, 1 chi nhánh Viettel và Bộ CHQS tỉnh Luông Nậm Thà (Lào). Qua đó, kịp thời phối hợp cùng các lực lượng khác tham mưu tốt cho cấp ủy, chính quyền các địa phương đối thoại, giải quyết những vấn đề bức xúc của đoàn viên, hội viên và nhân dân, nâng cao chất lượng xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh.

Củng cố vững chắc “thế trận lòng dân”

Điểm nhấn quan trọng trong thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt” đó là cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh đã tham gia xây dựng, củng cố vững chắc “thế trận lòng dân”.

Các cơ quan, đơn vị tích cực tham gia xây dựng cơ sở chính trị, giúp nhân dân phát triển sản xuất, giảm nghèo bền vững, tăng cường mối đoàn kết gắn bó giữa quân và dân trên địa bàn tỉnh.

Hằng năm, trong huấn luyện, xây dựng lực lượng, LLVT các địa phương đều tổ chức cho dân quân tự vệ, dự bị động viên tham gia công tác dân vận với hàng nghìn lượt ngày công giúp cải tạo, xây dựng cống rãnh thoát nước, kênh mương nội đồng, vệ sinh môi trường tại các khu dân cư, xây dựng nhà tình nghĩa...

Tổ chức phối hợp với các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tặng hàng nghìn suất quà cho hộ nghèo trị giá hàng tỷ đồng; tổ chức các chương trình khám, tư vấn sức khỏe và cấp thuốc miễn phí cho người nghèo…

Nhờ vậy đã trực tiếp giúp các địa phương trên địa bàn tỉnh hoàn thành các tiêu chí về quốc phòng, an ninh trong xây dựng nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao, nâng cao đời sống cho nhân dân.

Trong thực hiện nhiệm vụ “chiến đấu” thời bình là phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, cứu hộ, cứu nạn, cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh luôn là lực lượng chủ lực, nòng cốt với tinh thần “Ở đâu nhân dân gặp khó khăn, gian khổ, thiên tai, dịch bệnh thì ở đó có bộ đội giúp dân”.

Hình ảnh cán bộ, chiến sĩ thức trắng đêm, nhường chỗ ngủ, tận tình chăm sóc người dân trong các khu cách ly, không quản vất vả chữa cháy rừng, lội ruộng “cứu” lúa giúp nhân dân... đã tiếp tục tỏa sáng hình ảnh “Bộ đội cụ Hồ” trong thời kỳ mới.

Kết quả của phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt” đã góp phần giữ vững ổn định chính trị, củng cố quốc phòng an ninh, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, trọng tâm là xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc, tạo điều kiện phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn tỉnh.

Bình DuyênTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: