An ninh - Quốc phòng

Đòn bẩy xây dựng lực lượng dân quân tự vệ vững mạnh

Thứ Năm, 09/12/2021

Đề án tổ chức, hoạt động của lực lượng dân quân tự vệ (DQTV) trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017-2020 đã được cấp ủy, chính quyền địa phương, người đứng đầu cơ quan, tổ chức quan tâm triển khai thực hiện toàn diện, đạt được nhiều kết quả quan trọng. Phát huy kết quả đạt được, dự thảo Đề án trong giai đoạn 2021-2025 tiếp tục cập nhật các chủ trương, chính sách mới phù hợp với tình hình thực tế, góp phần quan trọng trong xây dựng lực lượng DQTV và động viên kịp thời lực lượng này trong thực hiện nhiệm vụ.

Lực lượng dân quân xã Quất Lưu, huyện Bình Xuyên tham gia huấn luyện thực hành. Ảnh: Trường Khanh

Hơn 3 năm qua, trên cơ sở Nghị quyết số 20 của HĐND tỉnh phê duyệt Đề án tổ chức, hoạt động của lực lượng DQTV trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017-2020, UBND tỉnh đã chỉ đạo Bộ CHQS tỉnh chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương tham mưu và tổ chức thực hiện toàn diện, đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Cấp ủy, chính quyền địa phương, người đứng đầu cơ quan, tổ chức đã chú trọng công tác tuyên truyền sâu rộng đến mọi tầng lớp nhân dân về Luật DQTV, các nghị quyết của HĐND tỉnh về lĩnh vực quốc phòng - an ninh nói chung và DQTV nói riêng.

Từ đó, nâng cao nhận thức của cấp ủy, chính quyền và nhân dân về vị trí, vai trò, đóng góp quan trọng của lực lượng DQTV đối với việc thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng cũng như các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội gắn với quốc phòng - an ninh ở địa phương.

Công tác giáo dục chính trị, giáo dục pháp luật cho đối tượng DQTV được chú trọng thực hiện nhằm nâng cao nhận thức, ý thức sẵn sàng nhận và hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Hằng năm, lực lượng DQTV được tổ chức chặt chẽ, đúng quy định với phương châm “vững mạnh, rộng khắp”. Việc đăng ký, quản lý công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ tham gia DQTV, công dân hoàn thành nghĩa vụ tham gia DQTV, DQTV đi làm ăn xa được thực hiện chặt chẽ.

Công tác huấn luyện cho lực lượng DQTV được thực hiện bài bản, khoa học, đúng, đủ nội dung, thời gian và quân số, gắn huấn luyện kỹ thuật với chiến thuật, lý thuyết với thực hành, trong đó, lấy thực hành là chính, sát với thực tế từng địa phương, cơ sở, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay; tham gia đầy đủ, có hiệu quả các cuộc diễn tập ở các cấp.

Qua đó, từng bước nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của lực lượng DQTV nói riêng và lực lượng vũ trang của tỉnh nói chung.

Bên cạnh đó, thực hiện quy chế phối hợp, lực lượng DQTV thường xuyên tham gia tuần tra canh gác, nắm chắc tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, bảo vệ các mục tiêu quan trọng, ngăn chặn, phòng chống tội phạm, tai, tệ nạn xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở cơ sở.

Tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương xử lý kịp thời, hiệu quả các vụ việc xảy ra, không để bị động, bất ngờ. Việc bảo đảm chế độ chính sách cho DQTV luôn được các cấp ủy, chính quyền địa phương, các cơ quan, tổ chức quan tâm thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

Thực tế những năm qua, vai trò của DQTV đã được thể hiện rõ nét trong tham gia bảo vệ Đảng, chính quyền, tài sản của nhân dân, cơ quan, tổ chức ở địa phương, cơ sở, nhất là trong “chiến đấu” với thiên tai, dịch bệnh.

Điển hình như việc huy động lực lượng DQTV tham gia tích cực trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 đã góp phần quan trọng giúp cấp ủy, chính quyền và nhân dân các địa phương kiểm soát dịch bệnh, giữ ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Tuy nhiên, trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện Đề án tổ chức, hoạt động của lực lượng DQTV giai đoạn 2017-2020 vẫn còn bộc lộ một số hạn chế, ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của DQTV.

Để thể chế kịp thời các quan điểm, chủ trương, chính sách mới của Đảng, Nhà nước và Chính phủ trong giai đoạn tới, tiếp tục phát huy tốt vai trò của DQTV, việc xây dựng Đề án tổ chức lực lượng, huấn luyện, hoạt động và bảo đảm chế độ, chính sách đối với DQTV trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025 là cần thiết.

Theo đó, dự thảo đề án giai đoạn mới đã xác định rõ một số nhiệm vụ chủ yếu để củng cố, kiện toàn Ban chỉ huy quân sự và cán bộ DQTV; xác định rõ chế độ, chính sách, cơ sở vật chất đối với lực lượng DQTV; bảo đảm trang phục, cơ sở vật chất, nơi làm việc, nhà trực, trang thiết bị hoạt động và vũ khí trang bị cho DQTV...

Trong đó, chú trọng đổi mới về phương pháp huấn luyện cho lực lượng DQTV theo từng đối tượng, lựa chọn nội dung từng vùng miền và những nội dung còn yếu để tập trung đầu tư.

Đồng thời, đề xuất tăng mức phụ cấp, trợ cấp đối với DQTV đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế, động viên kịp thời cho lực lượng DQTV trong thực hiện nhiệm vụ. Những điểm mới từ đề án của tỉnh sẽ giúp bảo đảm đời sống cho DQTV ngày một tốt hơn, góp phần xây dựng lực lượng DQTV đủ về số lượng và không ngừng nâng cao về chất lượng.

Bình DuyênTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: