An ninh - Quốc phòng

Chuẩn bị chu đáo, luyện tập thuần thục, sẵn sàng diễn tập

Thứ Tư, 17/11/2021

Khắc phục mọi khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Ban Tổ chức thực hiện nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ (KVPT) tỉnh đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp thực hiện nhiệm vụ diễn tập KVPT tỉnh năm 2021. Đến nay, tỉnh đã chuẩn bị chu đáo các điều kiện tốt nhất cho cuộc diễn tập KVPT, tổ chức luyện tập thuần thục các nội dung theo đúng yêu cầu, kế hoạch đặt ra, sẵn sàng cho diễn tập KVPT diễn ra từ ngày 18-20/11 với tinh thần, khí thế, quyết tâm cao nhất.

Cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh tổ chức luyện tập tổng hợp nội dung xử trí tình huống A2 trong diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2021. Ảnh: Dương Hà

 

Cuộc diễn tập KVPT tỉnh Vĩnh Phúc năm 2021 được tiến hành với quy mô 3 cấp: Tỉnh, huyện, xã với 3 giai đoạn. Giai đoạn 1: Chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào trạng thái về quốc phòng; giai đoạn 2: Tổ chức chuẩn bị tác chiến phòng thủ và giai đoạn 3 là thực hành tác chiến phòng thủ.

Ngay sau khi nhận được nhiệm vụ tổ chức diễn tập KVPT tỉnh 1 bên 3 cấp năm 2021, Tỉnh ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo các sở, ban, ngành quán triệt đầy đủ nội dung các văn bản của Trung ương, Bộ Quốc phòng và Quân khu 2 về diễn tập KVPT tỉnh.

Bộ CHQS tỉnh với vai trò là cơ quan thường trực đã chủ động tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy thành lập Ban Tổ chức thực hiện nhiệm vụ diễn tập KVPT tỉnh và phân công, giao nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên trong Ban tổ chức.

Đồng thời, thực hiện tốt vai trò là cơ quan trung tâm phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị, địa phương tích cực chuẩn bị mọi điều kiện cho diễn tập theo phương châm “Đổi mới, sáng tạo, thiết thực, hiệu quả, bí mật, an toàn, tiết kiệm”.

Nhận định cuộc diễn tập KVPT tỉnh năm 2021 diễn ra trong điều kiện dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, đây là tình huống chưa có trong tiền lệ đòi hỏi sự đáp ứng của cấp ủy, chính quyền địa phương xử trí các tình huống quốc phòng an ninh trong tình hình mới.

Do vậy, Tỉnh ủy yêu cầu các cấp, các ngành, đơn vị, địa phương đặt công tác chuẩn bị cho cuộc diễn tập năm nay phải được nâng cao hơn, chuẩn bị càng chu đáo, chặt chẽ bao nhiêu thì diễn tập sẽ càng thuần thục và tránh sai sót, lúng túng bấy nhiêu, đảm bảo đạt được mục đích, yêu cầu đặt ra và an toàn về mọi mặt.

Với phương châm đổi mới, việc xây dựng, chỉnh sửa, bổ sung và hoàn thiện các văn kiện phục vụ diễn tập KVPT của các sở, ban, ngành, đoàn thể địa phương năm nay được thực hiện chặt chẽ ở cả 3 cấp dưới sự hướng dẫn của cơ quan quân sự.

Vì vậy, chất lượng văn kiện được nâng cao, sát với tình huống tác chiến và chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, được Quân khu 2 đánh giá tốt. Qua đó, góp phần nâng cao trình độ về mọi mặt cho đội ngũ cán bộ các cấp trong tỉnh, nhất là cán bộ làm công tác tham mưu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị.

Bên cạnh đó, khắc phục thời tiết mưa lớn kéo dài, công tác chuẩn bị thao trường, củng cố xây dựng hầm hào, công sự, trận địa phục vụ diễn tập ở các cấp được thực hiện khẩn trương, nghiêm túc, đảm bảo hoàn thành theo đúng tiến độ đề ra.

Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về ý nghĩa, mục đích của cuộc diễn tập được đẩy mạnh, góp phần nâng cao nhận thức của cấp ủy, chính quyền các cấp, cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với việc thực hiện nhiệm vụ quốc phòng an ninh và xây dựng KVPT tỉnh, thành phố.

Điểm nổi bật đáng chú ý, với phương châm chỉ đạo mới, việc đưa đầu bài tình huống diễn tập KVPT năm 2021 đối với tỉnh Vĩnh Phúc cũng được Quân khu 2 giữ bí mật sát đến ngày luyện tập, diễn tập và thay đổi linh hoạt để đánh giá khả năng đáp ứng tình huống của địa phương.

Đây được coi là yếu tố quan trọng để “sát hạch” về khả năng lãnh đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền địa phương; về vai trò tham mưu của các ban, ngành mà nòng cốt là cơ quan quân sự, công an và về trình độ tổ chức chỉ huy, phối hợp, hiệp đồng giữa các lực lượng trong KVPT đối với nhiệm vụ ứng phó với tình huống quốc phòng an ninh trong mọi tình huống. Thông qua đó, đã huy động sự vào cuộc nghiêm túc của các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị và tất cả lực lượng tham gia diễn tập.

Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho cuộc diễn tập đã được triển khai nghiêm túc, hoàn thành các nội dung, đảm bảo tiến độ, kế hoạch đề ra. 100% các văn kiện, kế hoạch phục vụ diễn tập ở các cấp đã được thông qua, chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện và tổ chức luyện tập tổng hợp bảo đảm chất lượng tốt.

Trong quá trình luyện tập, thành phần các khung tập đã phát huy tốt vai trò trách nhiệm cá nhân theo cương vị, chức trách đảm nhiệm, nắm chắc nội dung, vận dụng linh hoạt, sát thực tế và phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị mình.

Đặc biệt, các lực lượng tổ chức luyện tập xử trí tình huống A2 và thực binh bắn chiến đấu đảm bảo thuần thục các nội dung, an toàn tuyệt đối về người, vũ khí, trang bị. Sau luyện tập tổng hợp đã rút kinh nghiệm nhằm điều chỉnh, bổ sung nội dung phù hợp, làm cơ sở để Ban Tổ chức thực hiện nhiệm vụ diễn tập KVPT tỉnh tiến hành diễn tập chính thức theo kế hoạch.

Với sự chuẩn bị chu đáo, tinh thần, khí thế thi đua sôi nổi, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ diễn tập, Vĩnh Phúc đã sẵn sàng tổ chức cuộc diễn tập KVPT tỉnh năm 2021 đạt mục đích, yêu cầu đề ra.

Bình DuyênTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: