An ninh - Quốc phòng

Hiệu quả mô hình “4 an toàn” tại Sở Tài nguyên và Môi trường

Thứ Ba, 16/11/2021

Không để xảy ra các vụ việc phức tạp về an ninh, trật tự; ý thức tự quản, tự phòng của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được nâng lên rõ rệt; công tác phối hợp giữa các phòng ban, đơn vị trong cơ quan và với chính quyền địa phương, lực lượng công an được thực hiện chặt chẽ, đồng bộ, hiệu quả… Đó là kết quả đạt được sau 2 năm thực hiện mô hình “4 an toàn” tại Sở Tài Nguyên và Môi trường (TN&MT).

Lực lượng bảo vệ tại Sở TN&MT theo dõi camera an ninh phục vụ công tác đảm bảo ANTT tại cơ quan

Ngay từ khi thành lập, để mô hình hoạt động hiệu quả, Sở TN&MT đã xây dựng kế hoạch, quy chế hoạt động và thành lập BCĐ mô hình với thành phần chủ chốt là các đồng chí trong Ban giám đốc sở, trưởng các phòng, đơn vị, lực lượng bảo vệ chuyên trách.

Song song với đó, công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức được thực hiện thường xuyên, đi vào thực chất, để mỗi cán bộ, công chức, viên chức và người lao động hiểu rõ vị trí, vai trò, ý nghĩa của phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ gắn với nhiệm vụ chuyên môn; nâng cao ý thức cảnh giác trước những âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch lợi dụng kích động, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc; khắc phục những sơ hở, mất cảnh giác; tích cực tham gia bảo vệ an ninh chính trị; bảo vệ tài sản, trật tự, kỷ cương trong cơ quan.

Trong quá trình triển khai, thực hiện, các thành viên trong BCĐ chủ động nắm bắt tình hình, tham mưu đề xuất với Ban giám đốc phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương làm tốt công tác phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội; thường xuyên phối hợp, trao đổi thông tin với lực lượng công an trong việc tuần tra, canh gác, truy bắt tội phạm…

Với đặc thù là cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, có chức năng quản lý nhà nước thuộc nhiều lĩnh vực đất đai, tài nguyên nước, khoáng sản, địa chất, môi trường… nên hằng ngày, sở đón tiếp rất nhiều khách đến giao dịch, giải quyết công việc, các đối tượng xấu cũng lợi dụng trà trộn, thâm nhập địa bàn nhằm thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật.

Thực tế đó đòi hỏi, cơ sở vật chất, nhân lực cho công tác đảm bảo ANTT phải được quan tâm đầu tư đúng mức. Cơ quan đã xây dựng lực lượng bảo vệ chuyên trách thường trực 24/24h. Hệ thống camera giám sát được đầu tư hiện đại, lắp đặt tại các vị trí dễ quản lý, quan sát; biển bảng, nội quy ra vào cơ quan được bố trí hợp lý, đầy đủ…

Hằng năm, lãnh đạo sở đều cử lực lượng bảo vệ tham gia các lớp tập huấn về phòng cháy, chữa cháy; phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội… do Công an tỉnh tổ chức. Tại đây, bảo vệ cơ quan được cung cấp những thông tin về tình hình tội phạm; phương thức, thủ đoạn của các loại tội phạm, đặc biệt tội phạm trộm cắp, lừa đảo, gây rối trật tự công cộng…; được thực hành nâng cao các kỹ năng, biện pháp nghiệp vụ trong việc việc xử lý tội phạm hình sự, nắm vững các quy định của pháp luật về phòng vệ chính đáng…

Với những kiến thức đã được trang bị, khi trở về cơ quan, địa phương, lực lượng bảo vệ còn là những tuyên truyền viên tích cực trong công tác phòng, chống tội phạm.

Nhờ thực hiện đồng bộ các giải pháp, trong những năm qua, tại Sở TN&MT không để xảy ra các vụ việc gây phức tạp về ANTT. Cán bộ, người lao động trong cơ quan chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, nội quy của cơ quan; không mắc các tệ nạn xã hội, không vi phạm pháp luật.

Song, bên cạnh những kết quả đã đạt được, quá trình triển khai mô hình còn gặp một số khó khăn, hạn chế như: Cán bộ tham gia điều hành hoạt động mô hình không có chuyên môn về công tác đảm bảo an ninh trật tự (ANTT), do đó, công tác chỉ đạo, điều hành có lúc, có nơi còn chưa phù hợp.

Nhân viên bảo vệ làm việc tại sở và các đơn vị trực thuộc mặc dù đã được tham gia tập huấn nghiệp vụ công tác bảo vệ, tuy nhiên, lực lượng còn mỏng, chưa có tính chuyên sâu, do đó, công tác tự phòng ngừa, đảm bảo ANTT tại cơ quan hiệu quả chưa được như mong muốn.

Để duy trì, phát huy hiệu quả mô hình, thời gian tới, Sở TN&MT tiếp tục đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ và xây dựng mô hình “4 an toàn” trong cơ quan, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự trong tình hình mới.

Triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của CBCC, viên chức và người lao động trong cơ quan về phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; có kế hoạch phối hợp với chính quyền địa phương và cơ quan công an trong công tác đảm bảo ANTT, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội.

Phát huy hơn nữa vai trò của Công đoàn, Đoàn thanh niên trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ...; tăng cường xây dựng, củng cố lực lượng chuyên trách, lực lượng nòng cốt xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, đặc biệt là phát huy thế mạnh của lực lượng bảo vệ cơ quan.

Bài, ảnh: Khánh LinhTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: